Program Trenčín

Zadanie: Fotografie produktov – hracích automatov, fotografie podnikov – herní.

Klient: Program, spol. s.r.o, Trenčín